Ms Huong - Yen Hoa New Urban Area

Ms Huong - Yen Hoa New Urban Area

Mr Nguyen Quoc Viet - Bao Son Urban Area

Mr Nguyen Quoc Viet - Bao Son Urban Area

Mr Dung - Ecopark

Mr Dung - Ecopark

Mr Chuyen - Penthouse Golden Palace

Mr Chuyen - Penthouse Golden Palace

Ms Tuyet - Mandarin Garden

Ms Tuyet - Mandarin Garden

Ms Phuong - My Dinh

Ms Phuong - My Dinh

Ms Chinh - Xuan Đinh

Ms Chinh - Xuan Đinh

Mr Truong - My Đinh

Mr Truong - My Đinh

Ms Huong -  Royal City

Ms Huong - Royal City

Ms Nhung - Nam Đinh

Ms Nhung - Nam Đinh

MS Loan - Lao Cai

MS Loan - Lao Cai