Mr.Đạo – Tổng Giám Đốc Công ty BIG Việt Nam

Chủ đầu tư: Mr. Đạo

Địa chỉ : P2003 Tòa B- Mandrin, Hà Nội. 

Tiến độ: Đã hoàn thiện.

Liên quan

Ms.Vân- Royal City

Ms.Vân- Royal City

Mr.Hạnh- Golden Westlake

Mr.Hạnh- Golden Westlake

Ms.Hương -Mandarin

Ms.Hương -Mandarin

Mr. Hùng- Ecopark, Hưng Yên

Mr. Hùng- Ecopark, Hưng Yên

Mr. Giang – Chủ tịch tập đoàn Long Giang

Mr. Giang – Chủ tịch tập đoàn Long Giang

Mr. Long- Mandarin

Mr. Long- Mandarin

Bình luận