Mr.Hạnh- Golden Westlake

Chủ đầu tư: Mr. Hạnh

Địa chỉ : Golden Westlake, 51 Thụy Khê, Hà Nội. 

Hạng mục cung cấp: Toàn bộ hệ thống tủ bêp

Tiến độ: Đã hoàn thiện

Liên quan

Ms.Vân- Royal City

Ms.Vân- Royal City

Ms.Hương -Mandarin

Ms.Hương -Mandarin

Mr. Hùng- Ecopark, Hưng Yên

Mr. Hùng- Ecopark, Hưng Yên

Mr. Giang – Chủ tịch tập đoàn Long Giang

Mr. Giang – Chủ tịch tập đoàn Long Giang

Mr.Đạo – Tổng Giám Đốc Công ty BIG Việt Nam

Mr.Đạo – Tổng Giám Đốc Công ty BIG Việt Nam

Mr. Long- Mandarin

Mr. Long- Mandarin

Bình luận