Mr.Quy – TGĐ Vật tư khai thác ngành than

Mr.Quy – TGĐ Vật tư khai thác ngành than

Ms. Tâm- Trưởng Phòng tín dụng NH BIDV

Ms. Tâm- Trưởng Phòng tín dụng NH BIDV

Mr. Tiến -Chủ Tịch HĐQT Tổng Công Ty Thành Thắng

Mr. Tiến -Chủ Tịch HĐQT Tổng Công Ty Thành Thắng

Mr. Xuyên- Nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương

Mr. Xuyên- Nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương

Ms.Hà- PGĐ tài chính quận Hai Bà Trưng

Ms.Hà- PGĐ tài chính quận Hai Bà Trưng

Mr. Dũng – Giám đốc CBRE

Mr. Dũng – Giám đốc CBRE

Mr.Vang- Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

Mr.Vang- Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

Mr. Tùng- GĐ thương hiệu vàng DOJI

Mr. Tùng- GĐ thương hiệu vàng DOJI

Mr. Lan – Giám đốc Sông Đà 10

Mr. Lan – Giám đốc Sông Đà 10

Ms. Tuyết – TP. Hải Dương

Ms. Tuyết – TP. Hải Dương

Mr.Dũng- Hàng Chiếu

Mr.Dũng- Hàng Chiếu

Mr.Châu-PTGĐ Xi măng Hoàng Thạch

Mr.Châu-PTGĐ Xi măng Hoàng Thạch