Ms.Vân- Royal City

Ms.Vân- Royal City

Mr.Hạnh- Golden Westlake

Mr.Hạnh- Golden Westlake

Ms.Hương -Mandarin

Ms.Hương -Mandarin

Mr. Hùng- Ecopark, Hưng Yên

Mr. Hùng- Ecopark, Hưng Yên

Mr. Giang – Chủ tịch tập đoàn Long Giang

Mr. Giang – Chủ tịch tập đoàn Long Giang

Mr.Đạo – Tổng Giám Đốc Công ty BIG Việt Nam

Mr.Đạo – Tổng Giám Đốc Công ty BIG Việt Nam

Mr. Long- Mandarin

Mr. Long- Mandarin

Mr.Tuấn – 44 Xuân Diệu

Mr.Tuấn – 44 Xuân Diệu

Mr. Hà- TP.Nam Định

Mr. Hà- TP.Nam Định

Ms. Quỳnh

Ms. Quỳnh

Ms.Thanh

Ms.Thanh

Ms. Dung- Quảng Ninh

Ms. Dung- Quảng Ninh