Mr.Huy – Giám đốc công ty Hà Linh

Mr.Huy – Giám đốc công ty Hà Linh

Ms. Lương

Ms. Lương

Mr.Dũng- Chủ tiệm vàng Kim Ngân

Mr.Dũng- Chủ tiệm vàng Kim Ngân

Ms Ngọc

Ms Ngọc

Ms.Ngọc Anh- KĐTM Yên Hòa

Ms.Ngọc Anh- KĐTM Yên Hòa

Mr. Tuấn

Mr. Tuấn

Mr Thái

Mr Thái

Ms.Diễm - Giám đốc công ty NMM

Ms.Diễm - Giám đốc công ty NMM

Ms. Hương

Ms. Hương

Mr.Vệ

Mr.Vệ

Mr. Sơn – HP5-18, Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

Mr. Sơn – HP5-18, Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

Mrs Hằng

Mrs Hằng