Mr.Trung- Thái Bình

Mr.Trung- Thái Bình

Mr.Ngạn- Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên

Mr.Ngạn- Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên

Mr.Thái- Biệt thự số 49 HillState Villa, Hà Đông, Hà Nội

Mr.Thái- Biệt thự số 49 HillState Villa, Hà Đông, Hà Nội

Mr. Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sinh Thái Hương Quê

Mr. Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sinh Thái Hương Quê

Mr.Tuấn

Mr.Tuấn

Mr.Xuân- PGĐ CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Mr.Xuân- PGĐ CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Mr.Đạo -TGĐ CTY Xây dựng nhà công nghiệp

Mr.Đạo -TGĐ CTY Xây dựng nhà công nghiệp

Mr. Thắng-CTHĐQT Sông Đà 7

Mr. Thắng-CTHĐQT Sông Đà 7

Mr. Tràng

Mr. Tràng

Mr. Quyên- Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Quảng Ninh

Mr. Quyên- Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Quảng Ninh

Mr.Đạo- TGĐ Công ty CP BIC Việt Nam

Mr.Đạo- TGĐ Công ty CP BIC Việt Nam

Mr.Đạt- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hanotex

Mr.Đạt- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hanotex