Ms Hương - Khu Đô Thị Mới Yên Hòa

Ms Hương - Khu Đô Thị Mới Yên Hòa

Mr Nguyễn Quốc Việt - Khu Đô Thị Bảo Sơn

Mr Nguyễn Quốc Việt - Khu Đô Thị Bảo Sơn

Mr Dũng - Ecopark

Mr Dũng - Ecopark

Mr Chuyên - Penthouse Golden Palace

Mr Chuyên - Penthouse Golden Palace

Ms Tuyết - Madarin Garden

Ms Tuyết - Madarin Garden

Ms Phương - Mỹ Đình

Ms Phương - Mỹ Đình

Cô Chính - Xuân Đỉnh

Cô Chính - Xuân Đỉnh

Mr Trường - Mỹ Đình

Mr Trường - Mỹ Đình

Ms Hường -  Royal City

Ms Hường - Royal City

Ms Nhung - Nam Định

Ms Nhung - Nam Định

MS Loan - Lào Cai

MS Loan - Lào Cai