Mr Bắc - Thành Phố Bắc Giang

Mr Bắc - Thành Phố Bắc Giang

Ms Liên - Lê Văn Lương

Ms Liên - Lê Văn Lương

Ms Hoa - An Khánh

Ms Hoa - An Khánh

Mr Tuấn - Vincom Long Biên

Mr Tuấn - Vincom Long Biên

Mr Linh - Đặng Văn Ngữ

Mr Linh - Đặng Văn Ngữ

Mr Hùng - An Khánh

Mr Hùng - An Khánh