NGÀY HỘI THIẾU NHI 01.06.2016 tại BSMART

NGÀY HỘI THIẾU NHI 01.06.2016 tại BSMART

Có thể nói sự kiện Tết Thiếu Nhi 01.06 là một trong những chương trình được Ban Lãnh Đạo tổ chức đều đặn hàng năm với sự đầu tư và công tác chuẩn bị chu đáo nhất. Với mong muốn đem đến cho con em cán bộ nhân viên sự mới mẻ, thay đổi và sáng tạo qua từng năm, Ban Tổ Chức đã phải hội ý rất lâu đề đưa ra những ý tưởng trang trí, thực hiện độc đáo.

» Xem tiếp