C.E.O

Sonny Bui

"Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm."

Là một trong các sáng lập viên gây dựng nền tảng sơ khai của Rico Holdings từ hơn một thập kỷ trước, với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc ở cấp quản trị trong ngành dịch vụ du lịch phục vụ phân khúc khách thượng lưu, ông Sonny Bùi rất quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực và quản trị hệ thống.

Ông tâm đắc với phương châm “Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm”.

Ông và các cộng sự theo đuổi tinh thần học tập, kỷ luật và nhất quán hàng ngày, hàng giờ cùng với đam mê, sáng tạo, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong hệ thống.

Đối với ông, thành công không phải lúc nào cũng đến từ sự vĩ đại. Kiên trì, nhất quán, làm việc có kỷ luật, học hỏi, cải tiến liên tục sẽ dẫn đến thành công. Sự vĩ đại sẽ đến.