Hoạt động đào tạo kỹ năng sống cho nhân viên của RICO

Không chỉ tập trung vào công việc và học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Các buổi đào tạo training cho các thành viên trong công ty luôn được chú trọng. Những buổi đào tạo, chia sẻ đến từ các chuyên gia mang lại cho anh em nhiều hơn kỹ năng sống. Mang lại nhiều hơn các giá trị tinh thần, giúp mọi người tìm được niềm vui trong cuộc sống, cân bằng cảm xúc và thực sự cảm nhận điều mình mong muốn.

Không chỉ tập trung vào công việc và học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Các buổi đào tạo training cho các thành viên trong công ty luôn được chú trọng. Những buổi đào tạo, chia sẻ đến từ các chuyên gia mang lại cho anh em nhiều hơn kỹ năng sống. Mang lại nhiều hơn các giá trị tinh thần, giúp mọi người tìm được niềm vui trong cuộc sống, cân bằng cảm xúc và thực sự cảm nhận điều mình mong muốn.

Chúng tôi đã có một buổi sáng tuyệt vời, dù không phải quá dài chỉ hai tiếng thôi nhưng đủ để các thành viên của RICO hiểu hơn về chính bản thân mình. Hiểu hơn về bản chất của mình cũng như biết được đâu là công việc mà mình phù hợp.

Luôn mong muốn thành viên trong RICO được đáp ứng đầy đủ cả về vật chất cũng như tinh thần. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, tinh thân của mọi người bị ảnh hưởng khá nặng nề. Những buổi đào tạo nói chính xác hơn là chia sẻ như này sẽ giúp anh chị em trong công ty cảm thấy thoải mái hơn.

Xem chi tiết buổi training tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=pPfz6rCA5s0&t=5s